Huurdersmagazine Intermaris

Woningcorporatie Intermaris help ik met teksten voor persberichten, wijkkranten, nieuwsbrieven en folders. Maar de kers op de taart is toch wel het huurdersmagazine. Informeren, activeren en inspireren. Hiervoor interview ik mensen uit elke hoek, van beleidsmakers tot servicemonteurs en maatschappelijke partners. En de huurders zelf natuurlijk! Alle teksten schrijf ik op taalniveau B1, waarvoor ik een erkende training heb gevolgd.