Algemene voorwaarden

Oftewel de spelregels in Stamland.

1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen mij en jou als opdrachtgever.

2. Offertes
Mijn offertes zijn vrijblijvend. Als het lastig is om een klusprijs in te schatten, geef ik dit vooraf aan. Wanneer het aantal bestede uren hier aanzienlijk van afwijkt, in welke richting dan ook, laat ik dat tijdig weten. Ik behoud het recht de prijs hierop aan te passen.

3. Tussentijdse opzegging
Als je opdracht tussentijds opzegt, breng ik je de tot dan toe verrichte werkzaamheden in rekening.

4. Geheimhouding

Wanneer ik aan de slag ga met vertrouwelijke informatie, houd ik deze strikt geheim, indien gewenst ook nadat de opdracht is afgerond.

5. Gebruiksrecht

Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, blijven alle gebruiksrechten bij mij.

6. Auteursrecht teksten
Bij de levering van de teksten draag ik het publicatierecht aan jou over. De teksten zijn dan van jou. Je mag ze gebruiken waar een wanneer jij wilt.

7. Auteursrecht foto’s
Door mij geschoten foto’s mag je gebruiken voor de overeengekomen doeleinden. Over ander gebruik doe ik niet moeilijk, maar vraag eerst toestemming en vermeld mijn naam als fotograaf.

8. Vrijwaring

Als inhoudelijk deskundige controleer jij mijn werk. Hiermee vrijwaar je mij van aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, door (onjuiste/onvolledige) gegevens in teksten die ik heb geschreven.

9. AVG

Wanneer ik de gewenste teksten en foto’s voor je maak, ligt alle verantwoordelijkheid rond de Algemene verordening gegevensbescherming bij jou (gebruik persoonsnamen, portretten e.d.).

10. Betaling

Ik hanteer een betalingstermijn van exact één maand. Bij factuurdatum 8 mei moet het bedrag dus vóór 8 juni zijn overgemaakt. Bij langdurige of omvangrijke opdrachten stuur ik deelfacturen.